بانک مرکزی از اجرای طرح ملی پرداخت با کد QR تا پایان اسفندماه خبر داد