نصب سیستم عامل ها ودرایورها و نرم افزار های کاربران برای اعضای Helpdesk تبدیل به امری همیشگی و اجتناب ناپذیر شده است ،برخی از سازمانها استفاده از انواع روشهایی Bare Metal Recovery را توصیه می کنند ، برخی سعی در ایجاد Repository برای درایورها دارند .

پیشنهاد ها

 تفکیک OS, Application, User Data از Hardware با روشهای مجازی سازی
 استقرار Boot Image ها با انواع روشهای خودکارسازی نصب سیستم عامل
 ایجاد یک مدل ذخیره وارایه نرم افزار به صورت پرتال که قابل ویرایش ، به روز رسانی و گروه بندی برای کاربران سازمان باشد و App ها بدون User Intervention نصب و تحویل شود. 
 پیاده سازی انواع مدلهای App-Streaming و App-Packaging شامل
 V-App, Native Installation, Application Catalogue 
 App RDSH, App Volumes, Thin