پیاده سازی غیر اصولی مجازی سازی یعنی نصب ESXI در چند دقیقه

پیشنهاد ها

 تحلیل آماری متریک های منابع مورد استفاده موجود برای رسیدن به Capacity planning با استفاده از Perfmo و ESXTOP
 تنظیمات بهترین عملکرد برای رسیدن به بهروه وری و سرعت منطقی اپلیکیشن ها و دیتابیس روی لایه های مجازی OS ,Hypervisor ,Storage
 قابلیت اندازه گیری میزان اطمینان و سلامت زیرساخت مجازی
 پیاده سازی تکنولوژیهای مانیتورینگ بستر مجازی برای یافتن درصد های Health, Risk, Capacity, Efficiency Waste, Density, Time
  پیاده سازی تکنولوژیهای HA و Clustering در لایه های های مختلف OS, Storage, Database, Network
 پیاده سازی کامل Storage  های نرم افزاری با Performance ,IOPS بسیار بالا برگرفته شده از SDN