لوناتک خدمات مشاوره مالی و مالیاتی را به سبد خدمات خود برای شرکت ها در تهران اضافه کرد

مفتخریم بگوئیم ما بهتر از دیگران موفق شدیم نیاز سازمان ها را در طول سالیان دراز متوجه شویم. ما هم اکنون از بحث فناوری اطلاعات ، چینش فرایند های سازمان و آنالیز آن گرفته تا مشاوره در زمینه حقوقی و خدمات مالی و مالیاتی رسیده ایم.
این تجربیات را ارزان به دست نیاورده ایم بلکه سالهاست که کسب علم و تجربه کرده ایم.
در صورتیکه علامند هستید با ما تماس بگیرید.

آیا نرم افزار سی ار ام مایکروسافت را میشود به نرم افزار حسابداری متصل کرد؟

این سوالی است که همیشه مشتریان از ما میپرسند آیا نرم افزار CRM مایکروسافت را میشود به نرم افزار مالی متصل کرد؟ جواب بلی است.
ما در شرکت لوناتک هیچ محدودیتی پیش پای خودمان نمیبینیم و به همین دلیل هنگامیکه مشتری این سوال را از ما میپرسد فقط پاسخ میدهیم دوست دارید این ارتباط بین این دو نرم افزار چگونه باشد.
ما سالهاست که در این زمینه فعالیت کرده ایم حتی اگر شما در این ارتباطات خواسته خود را بدرستی نمیدانید ما شما را راهنمایی میکنیم.
تصویر زیر بخش پیاده سازی شده اعتبار سنجی مشتری با کمک نرم افزار حسبداری در Dynamics 365 را نشان میدهد.

این اعتبار سنجی به وسیله اندکی کد نویسی ، بکارگیری چند گردش کار و همچنین فیلد های محاسباتی پیاده سازی شده است.

هر سوالی دارید با ما تماس بگیرید.