آیا نرم افزار سی ار ام مایکروسافت را میشود به نرم افزار حسابداری متصل کرد؟

این سوالی است که همیشه مشتریان از ما میپرسند آیا نرم افزار CRM مایکروسافت را میشود به نرم افزار مالی متصل کرد؟ جواب بلی است.
ما در شرکت لوناتک هیچ محدودیتی پیش پای خودمان نمیبینیم و به همین دلیل هنگامیکه مشتری این سوال را از ما میپرسد فقط پاسخ میدهیم دوست دارید این ارتباط بین این دو نرم افزار چگونه باشد.
ما سالهاست که در این زمینه فعالیت کرده ایم حتی اگر شما در این ارتباطات خواسته خود را بدرستی نمیدانید ما شما را راهنمایی میکنیم.
تصویر زیر بخش پیاده سازی شده اعتبار سنجی مشتری با کمک نرم افزار حسبداری در Dynamics 365 را نشان میدهد.

این اعتبار سنجی به وسیله اندکی کد نویسی ، بکارگیری چند گردش کار و همچنین فیلد های محاسباتی پیاده سازی شده است.

هر سوالی دارید با ما تماس بگیرید.

برای یکپارچه سازی بین نرم افزارها و فرایندها قوانین وجود دارد

یکی از جذاب ترین بخش برای مشتریان در زمینه IT ارتباط دو نرم افزار یا همان یکپارچه سازی است. مثلا: ارتباط نرم افزار سی ار ام و VOIP یا سی ار ام و حسابداری یا ارتباط بین نرم افزار سی ار ام و پنل پیامکی.

همه اینها جالب هستند ولی مطلب ما فراتر از این حرف ها است.
فرض کنید شما قرار است ERP بسازید و نرم افزار تولید ، منابع انسانی ، حلقه تامین ، حسابداری و نهایت سی ار ام قرار است با همدیگر ارتباط بگیرند، اگر تصور کنید داستان به این گونه است که این نرم افزارها باید از صفر طراحی شوند شما نقشه راه را چگونه تصور میکنید؟
متاسفانه اگر در سمت مشتری این داستان را ببینیم باید بگوئیم ابتدا میگوید که از اتصال نرم افزارها اقدام کنید! درصورتیکه اینگونه نیست همه این نرم افزارها باید فرایند داخلی شان بطور کامل و صحیح اجرا شود و گر دیگر باگی وجود نداشت مرحله integrate یا همان یکپارچه سازی آغاز شود.
آنگاه شما توانسته اید رسالت خود را بجا آورید چون برای طراحی ERP ابتدا باید چرخ دنده ها طراحی شوند و بعد با همدیگر ادغام شوند.