آموزش نرم افزار اوتلوک ( مدیریت صحیح ایمیل ها )

در این ویدئو می آموزید اگر در شرکت تعداد زیادی ایمیل دارید چگونه با نرم افزار اوتلوک همه آنها را یکجا مدیریت کنید. همچنین ایمیل ها را چطور تبدیل به Task کنید یا ترتیب قرار ملاقات را بدهید.

 

معرفی و آموزش ثبت نام در سایت اوتلوک مایکروسافت

در این ویدئو می آموزید چرا باید برای کسب و کار اکانت مایکروسافتی داشته باشید. و چگونه این اکانت را بسازید.

 

 

معرفی و آموزش ثبت نام در سایت اوتلوک مایکروسافت

در این ویدئو که شروع سری جدید آموزش های لوناتک است یاد میگیرید که چگونه در سرویس های رایگان غول نرم افزاری جهان یعنی مایکروسافت ثبت نام کنید و از آنها جهت توسعه و پیشبرد کسب و کار خود استفاده کنید.

این ویدئو بسیار به شما در این زمینه کمک خواهد کرد.